top of page
Fantasi, kreativitet og innovation

 

er alle udtryk for at der sker forandring på den ene eller anden måde.

Jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på hvordan man kan gøre eleverne mere kreative. Hvordan kan de være med til at skabe nye idéer, der også kan være med til at skabe forandring og udvikling.

Jeg vil dog slå fast at jeg ikke er tilhænger af at alt skal udvikles altid, og at man skal være omstillingsparat hele tiden. Jeg tror det er vigtigt at vi kan holde fast i ting der fungerer, i traditioner og i faste rutiner. Ellers bliver vi bare rodløse og stressede mennesker, der får ondt i livet.

Vi kan alle lærer at være mere kreative - det kræver at vi dyrker det.

Kreativitet kommer ikke ud af ingenting - kreativitet er bygget op omkring meget stor faglighed. Uden faglighed ingen kreativitet.

Du kan ikke være kreativ musiker, hvis ikke du kan spille på dit instrument. Du kan ikke være kreativ murer hvis ikke du ved principperne for at murer.

Kreativitet handler om at bryde mønstre, at gå videre end den viden man har i dag. Men det kræver at du ved noget om hvilken viden der er tilrådig.

Vi skal ikke tænke hurtigere,  måske snarere langsommere. Vi skal ikke tænke ud af boksen, men bevæge os på kanten. Så tager vi afsæt i kendt viden og erfaring, og kan dyppe vores ideer i den. Det er kun når vi kan manuskriptet udenad, at vi kan improvisere. 

Kreative personer har stor faglighed, men der evner også at inddrage løsninger der ikke ligger lige for. Det kan være en stor fordel at sætte forskellige typer sammen i et kreativt Team - uden at de alle opfatter sig selv som kreative. Det er ofte i samarbejdet eller dialogen mellem forskelligheden at det nye opstår.

Kreativitet kræver også tryghed. Man skal turde tage fejl. Man skal ikke være bange for konsekvenserne, hvis man kommer med en skør idé. Det giver et stort ansvar til ledelsen et sted, hvor man vil arbejde med kreativitet.  En ledelse skal være støttende og opmuntrende......

Mennesket har 2 grænser

- fantasien og viljen

- men de kan begge brydes!

 

Kim Jensen 33 år

HF Cold Hawaii og kreativitet

 

Interviewer: De mange afbræk ( i skemaet, når der er gode bølger), gør elevere ekstra klar til fremtiden.

Erik:Det skaber de her kreative indspark, der gør at vores  eleverne , kommer til at tænke kreativt.

Interviewer: Bliver man virkelig innovativ og kreativ af at komme ud og surfe engang imellem?

Erik: Det gør man ja, fordi innovation handler meget om det at kunne bryde mønstre.

Vicerektor Erik Dose Hviid, Thy-Mors HF og VUC i DR-nyhederne 25. 5.17. 21.41

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-19/tv-avisen-2017-05-25?queryhash=!%252F00%253A11%253A47%0D

Tim Ingold, engelsk antropolog,

understreger relationen mellem kontinuitet og fornyelse i al kreativitet. Kreativitet er i virkeligheden en form for re-kreation, og der er kontinuert relationer mellem fortid, nutid og fremtid i skabelsesprocessen.

Lars Lindström, svensk kreativitetsforsker,

 

taler om " Kreativitet som gen-forvaltning af det eksisterende”.

Citater fra “I senge med Picasso”.s. 83:

Kreativitet og tid.

Mange fremhæver at kreativitet ikke kan presses frem. Kedsomhed, derimod, kan være med til at fremme kreativiteten. 

Kreativitet og surfing:

"what it can foster in people, is creativity. Sort of creating an open mind, not not just in an artistic way but, how you approach things.
Not doing things the same way they've always been done which, lends itself just to being creative coming up with a new system to whatever …. you know.
Creating a rack for your car, all right it's not surfing but, like I've made a locking system for my board.
Because I won’t get my board stolen, it’s getting  to be a little bit of a problem over here so. Having that open mind from surfing.
Probably help me to solve the problem.

That open mind or creative mind, I think allows you to find solutions not conventional solutions let’s say so I think that that's a really good benefit"

Interview med Dave Kalama, april 2017.

Kreativitets-forslag til højskolen

1. Fast time for alle 1 gang pr uge. Man skal arbejde med kreativitet og innovation. 

A la Noma. Opfind nye øvelser, nye træningstips, nye idrætter etc. Det ligges op i en netbaseret opslagstavle, der bliver vores digitale kreativitets og innovationsværksted.

Det lanceres først når eleverne har fået noget viden de kan videreudvikle. Ex nov- dec og april- maj.

Det placeres på hjemmesiden med de bedste idéer.

 

2. Have en kreativitets-tavle i alle områder (også for de forskellige personalegrupper), hvor alle gode ideer sættes op,  post it notes eller andet.

Fast pkt. på alle medarbejdere møder:  nye ideer, områderne skiftes til at fremlægge ideer, indenfor alt - alt er tilladt. Men vigtigt at italesætte at forslag fra andre ikke har noget med kritik af status Quo.

 

3. Mødelokalet for lærermøder skal være klistret til med ting der har noget med højskolen og højskolens dagligdag at gøre. Derudover skal der være en kreativitetrstavle I rummet, hvor de idéer der bliver udklækket ved møderne bliver skrevet op, og har mulighed for at blive voideretænkt/viderebearbejdet senere. I dag er der for mange idéer der bliver glemt, fordi de ikke lige er en del af det reelle referat fra møderne.

 

 - Kreativitet skal helst efterfølges af handling, så det bliver til innovation.

 

4. Hovedfagseleverne skal 1-2 x pr. ½ år lave video, foto etc om hovedfaget eller andre fag. Det er en del af vores hovedfag, at eleverne laver opslag til Facebook, Twitter o.lign om hvad der laves i den forløbende måned. 

Der skal være en begrænsning på tid o.lign.

5. Lave “studiekredse”, ellers interessefællesskaber fra begyndelsen, hvor vi giver dem rum til at dele viden.

Vi skal have en studiekreds tavle, hvor man kan se hvilke studiekredse der er i gang pt. Når vi kommer længere hen i forløbet kan man gøre det mere fagligt inspireret se pkt. 1. 

 

6. Vi skal i perioder have et idrætsligt kreativitetsfag.

Med udgangspunkt I “Spilhjulet” (www.surfkultur.com), skal eleverne udvikle nye spil, øvelser, lege.

Det skal ikke kun være, som det eksempel med spilhjulet, men skal bruges I andre fag, hvor man kan bruge “benspænd” i.f.t. at løse opgaver: foto, fitness, styrke, smykkeværksted, music etc.

bottom of page