top of page

Om projektet

Denne hjemmeside er en del af min 3 måneders højskole orlov fra
Aalborg Sportshøjskole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At finde svar eller afklaring på følgende spørgsmål

-       Er der en speciel opfattelse af tid og fordybelse i surferkulturen /streetkulturen / snowboardkulturen?

-       Er streetkulturen/surfkulturen et opgør med industrikulturens krav om hurtigere – højere – stærkere?

-       Hvad er streetkulturens/surfkulturens identitet.

-       Kan vi bruge noget af tænkningen fra streetkulturen og surfkulturen i højskole?

-       Er vores fastlåste skemastrukturer med til at skabe stressede elever, der ikke får nok mulighed for fordybelse?

-       Er vores skemastruktur med til at kvæle initiativ og kreativitet?

-       Kvæler vi elevernes kreativitet ved altid at arrangere for dem?

-       Kan vi tvinge eleverne til at kede sig og derigennem udløse mere kreativitet fra dem?

-       Hvordan får vi skabt mere kreative elever, der selv tager mere initiativ i deres dagligdag på højskolen, og kan tage det med videre i deres

         liv?

-       Med hensyn til læring: Kan vi bruge mesterlærer-princippet, der er det mest brugte princip indefor street- og surfkulturen, i vores tilgang

         til højskole-eleverne?

 

Jeg har inden min orlov lavet nedenstående ansøgning, som begrundelse for min orlov.

Formål med den ansøgte orlov:

-       Arbejde mig ned i begreberne: Tid, kedsomhed, stress, ansvarlighed, initiativ.

-       Hvordan får vi forløst højskoleelevernes kreativitet og initiativ bedre?

-       Kan vi bruge noget fra street-kulturen og surf-kulturen i vores tilgang til at være

         sammen i højskolen?

-       Kan vi bruge noget fra street- kulturen og surf-kulturen (mesterlærer-princip) i.f.t. vores måde at arbejde med læring på?

-       Videreuddanne mig indenfor Stand Up Padling (SUP) – der er den hastigst voksende vandaktivitet i verden.

 
Personlige mål for orlov:

-       Jeg er barn af eliteidrætten/industrikulturen og har undervist med baggrund i dette i 20 år. “Hurtigere – højere- stærkere” har været en del          af mit DNA. Jeg har igennem de seneste 4 år arbejdet med street/surf/snowboard kulturen på højskolen, og har oplevet en anden måde at          anskue læring, tid og fordybelse på.

-       At bliver klogere på hele street- og surfkulturen.

-       At få overblik over den viden der i dag findes om begreberne: Tid, kedsomhed, stress, ansvarlighed, initiativ.

-       At bliver videre-uddannet indenfor Stand Up Padling. Jeg har været en af pionererne indenfor SUP i Danmark, og har brug for at få                        inspiration fra nogle af de udenlandske instruktører og uddannelsessystemer, der har arbejdet med SUP igennem en lang årrække.

 

Mål for egen skole:

-       At få inspiration til at videreudvikle vores måde at udfordre og udvikle eleverne i forhold til deres kreativitet og deres evner til at tage                    initiativ.

-       Ny inspiration til at videreudvikle vores skoleform.

-       At få styrket skolens arbejde med street- og surfkulturen.

-       At blive opgraderet på vidensniveauet indenfor SUP.

 

 

 

Mål for skoleformen som helhed:

- At komme med forslag til hvordan vi kan supplere/bryde den normale tænkning i skema og planlagte timeskemaer.

- At få afklaret om vores måde at bygge en skoleuge op på – reelt er den bedste for højskolen og højskoleeleven. Kvæler vi elevernes kreativitet    ved altid at arrangere for dem?

- Kan vi i et læringsperspektiv, bruge noget fra surf- og streetkulturen?

- Kan vi få inspiration fra surf- og streetkulturen i vores arbejde med fællesskaber?

bottom of page