top of page

Tålmodighed

- "hvorfor kan jeg ikke reservere bølgerne når jeg har fri"
Tålmodighed - ærgerrighed - motivation - galskab?

Christian Flores brugte 2 år og mere end 2000 forsøg på at dette skateboard tricks skulle lykkes.

Hvis du er passioneret - kan du gå igennem alt for at opfylde dine mål, eller arbejde på at det lykkes. 

Ærgerrigheden er drivkraften.

Denne video er vild - den er indbegrebet af tålmodighed!

Citater

Moreover, surf occurs sporadically and seasonally. The surfer cannot structure the surf around his schedule. Instead he must structure his schedule around the surf. Even then, surf with good shape for riding may occur only a few times a year. If you are not there, you have missed it. Thus many surfers feel that they can not be tied to a forty or fifty hour, nine to five workweek.
 
Former professional surfer Mike Doyle argues that:
surfing affects your lifestyle like no other sport I know of...The surf is only good at certain times - maybe three or four days a month. If you’re a serious surfer, you have to design your life around it. (1993:235)
Hentet fra "Waves of Commodification: A Critical Investigation Into Surfing Subculture"
Tålmodighed og forventnings-afstemning
blandet unge surfere.
- Eleverne er udfordret på deres selvopfattelse - den er ofte meget urealistisk - de tror de er bedre end de reelt er."
- Mange elever bliver overrasket over hvor svært det er at surfe - derfor har vi nedjusteret forventningerne til dem og også deres italesættelse af hvad det vil sige at surfe.
Man skal ikke automatisk være oppe at stå på et board og lave turns - hvis man er placeret på et board, der bevæger sig ved bølgens kraft = surfer. Det betyder at man kan surfe liggende, siddende, på et SUP board på et body-board o. lign. 
Vi gør meget ud af, at forklarer at det er et 2. årigt projekt, så det er noget bedre end et 3 timers intro kursus som ellers er det man kan få alle andre steder.

- lærer på HF Cold Hawaii

Daniel Duane echoes this notion in a 1996 essay in the The New York Times Magazine, ‘surfing is a lifestyle, not a hobby - the surf is good when it is good, and you have to be available" (Duane 1996a:35) .
Hentet fra "Waves of Commodification: A Critical Investigation Into Surfing Subculture"
Det moderne – kendetegnet ved fravær af en større eller ydre mening med tilværelsen, der også kan levere en personlig mening med tilværelsen.
Desto stærkere det individuelle liv kommer i centrum i det moderne, desto stærkere bliver kravet om mening i hverdagens trivialitet.
I denne søgen efter personlig mening skal alle mulige fornøjelser skabe en erstatning, en vikarierende mening.
Kedsomhed bliver i den forbindelse ofte forbundet med begær efter oplevelser. Oplevelser er for det moderne menneske det eneste interessante.
 
Vi lægger i dag større vægt på, at noget er nyt, end at det har en værdi.
Det nye – som f.eks. moden – overskrider imidlertid hurtigt sidste salgsdato, og har i grunden ingen anden opgave end at skulle forbruges sådan, at kedsomheden kan holdes for døren.

 

Fra ”Højskolepædagogik” – citat fra Lars Fr. H. Svendsen: Kedsomhedens fiv

bottom of page